Kultura Connect magazine logo


 
  Home
Strona główna
  Issues
Wydania
  About
O czasopiśmie
  Advertising
Reklamy
  Contact
Kontakt
   
 

Edition 11
Edycja 11
Other editions
Inne edycje
 
Edition 11 of Kultura Connect
Edycja 11 Kultury Connect
 
Image: the cover of edition 11 of Kultura Connect magazine
(+)
  In this edition of the magazine: Europe's peaks, Disney's world of wonders, the hand-made splendours of Morocco, Oslo and its treasures, winter lights in Wilanow, historical marvels in Garaison, and much more!

W tej edycji czasopisma: szczyty Europy, fantastyczny świat Disneya, ręcznie wykonane wspaniałości w Maroku, Oslo i jego skarby, zimowe światła w Wilanowie, historyczny cud w Garaison i jeszcze więcej!

Image: symbol Read the magazine online
Przeczytaj elektroniczną wersję czasopisma
PDF version / Wersja PDF

Image: symbol
Download the magazine (PDF, 16 MB)
Ściągnij czasopismo (PDF, 16 MB)

Right-click the link and choose 'save file as'.
Kliknij prawym klawiszem myszy na link i wybierz 'zapisz jako'.

Adobe Acrobat Reader is required to view the magazine. If you do not have this program, click here to download it. The program is free. Do przeczytania czasopisma potrzebny jest Adobe Acrobat Reader. Jeżeli nie masz tego programu, kliknij tu i ściągnij go. Program jest bezpłatny.
Individual articles / pojedyncze artykuły

Contents / Spis treści

Article thumbnail Symbols Contents
Spis treści


Read this page online / Przeczytaj tę stronę w wersji elektronicznej
Read this page in PDF format / Przeczytaj tę stronę w wersji PDF

Features / Reportaże
 
Article thumbnail Symbols A world of its own
Visiting one of the largest theme parks on the planet means re-visiting childhood excitement and cinematic history

Fantastyczny świat Disneya (artykuł tylko po angielsku)

Read this page online / Przeczytaj tę stronę w wersji elektronicznej
Read this page in PDF format / Przeczytaj tę stronę w wersji PDF
 
Article thumbnail Symbols Prizing Time in Oslo
One of the oldest cities in Scandinavia is home to one of the world's most prestigious prizes

Cenny czas w Oslo
Jedno z najstarszych miast w Skandynawii przyznaje jedną z najbardziej prestiżowych nagród na świecie

Read this page online / Przeczytaj tę stronę w wersji elektronicznej
Read this page in PDF format / Przeczytaj tę stronę w wersji PDF

Photo-essays / Eseje fotograficzne
 
Article thumbnail Symbols Climbing White into the Sky
Western Europe's highest mountain offers an extraordinary reward to those brave enough to climb it

Wspinaczka w biel
Najwyższa góra w Europie Zachodniej oferuje niezwykłą nagrodę dla tych, którzy są na tyle odważni, aby ją zdobyć

Read this page online / Przeczytaj tę stronę w wersji elektronicznej
Read this page in PDF format / Przeczytaj tę stronę w wersji PDF
 
Article thumbnail Symbols Moroccan mosaic: built beauty
Morocco's built environments abound in unique splendours

Mozaika marokańska: ręcznie wykonana
Obfitość wspaniałości wykonanych przez człowieka w Maroku

Read this page online / Przeczytaj tę stronę w wersji elektronicznej
Read this page in PDF format / Przeczytaj tę stronę w wersji PDF

News / Wiadomości
 
Article thumbnail Symbols Calendar Notes
Major dates and anniversaries from around the world

Notatki z kalendarza
Ważne daty i rocznice z całego świata

Read this page online / Przeczytaj tę stronę w wersji elektronicznej
Read this page in PDF format / Przeczytaj tę stronę w wersji PDF
 
Article thumbnail Symbols Speech Notes
Fascinating talks from around the world

Notatki z przemówień
Fascynujące prezentacje z całego świata

Read this page online / Przeczytaj tę stronę w wersji elektronicznej
Read this page in PDF format / Przeczytaj tę stronę w wersji PDF
 
Article thumbnail Symbols Marvels on the Moor
Five hundred years ago, an ordinary field in the south of France became the site of an extraordinary event

Cud na wrzosowisku
Pięćset lat temu, zwyczajne pole na południu Francji stało się miejscem nadzwyczajnego

Read this page online / Przeczytaj tę stronę w wersji elektronicznej
Read this page in PDF format / Przeczytaj tę stronę w wersji PDF
 
Article thumbnail Symbols Winter lights
Wilanow sparkled on winter evenings

Zimowe światła
Wilanów rozbłysnął w zimowe wieczory

Read this page online / Przeczytaj tę stronę w wersji elektronicznej
Read this page in PDF format / Przeczytaj tę stronę w wersji PDF

Reviews / Recenzje

Article thumbnail Symbols Review: Bistrot Placek
187 Clarendon Street, South Melbourne, Victoria

Recenzja: Bistrot Placek
187 Clarendon Street, Południowe Melbourne, Wiktoria

Read this page online / Przeczytaj tę stronę w wersji elektronicznej
Read this page in PDF format / Przeczytaj tę stronę w wersji PDF
 
Article thumbnail Symbols Review: And the Oscar Goes To...
Directed by Rob Epstein and Jeffrey Friedman

Recenzja: Oscara otrzymuje...
W reżyserii Rob Epstein i Jeffrey Friedman

Read this page online / Przeczytaj tę stronę w wersji elektronicznej
Read this page in PDF format / Przeczytaj tę stronę w wersji PDF
 
Literature / Literatura
 
Article thumbnail Symbols Poem: We're flying to Australia
Wiersz: Lecimy do Australii

Read this page online / Przeczytaj tę stronę w wersji elektronicznej
Read this page in PDF format / Przeczytaj tę stronę w wersji PDF
 
Article thumbnail Symbols Poem: Elsewhere
Wiersz: Gdzie indziej

Read this page online / Przeczytaj tę stronę w wersji elektronicznej
Read this page in PDF format / Przeczytaj tę stronę w wersji PDF

Postcard / Pocztówka

Article thumbnail Symbols Postcard: Stockholm City Hall
Pocztówka: Ratusz miejski w Sztokholmie


See this page online / Zobacz tę stronę w wersji elektronicznej
See this page in PDF format / Zobacz tę stronę w wersji PDF
 
Article thumbnail Symbols Postcard: The Trevi Fountain
Pocztówka: Fontanna di Trevi


See this page online / Zobacz tę stronę w wersji elektronicznej
See this page in PDF format / Zobacz tę stronę w wersji PDF

 
   
Kultura Connect is published by Kosciuszko Heritage.
Kultura Connect jest publikowana przez Kosciuszko Heritage.