Kultura Connect magazine logo


 
  Home
Strona główna
  Issues
Wydania
  About
O czasopiśmie
  Advertising
Reklamy
  Contact
Kontakt
   
 

Advertising
Reklamy
 
Advertising in Kultura Connect
Reklamy w Kultura Connect
 
Please contact us to place an advertisement in Kultura Connect magazine.

All proceeds from advertising in the publication go directly towards the work of Kosciuszko Heritage.

The advertising process is flexible. Advertisements can be placed on nearly any page. The standard sizes are: full page (A4), half page (A5) and vertical column (70 x 297mm). However, the size can be adjusted to suit your needs.

Please don't hesitate to contact us if you have any questions or if you would like more information.
  Skontaktuj się z nami, aby umieścić reklamę w czasopiśmie Kultura Connect.

Wszystkie wpływy z reklam w publikacji przeznaczone są bezpośrednio na pracę Kosciuszko Heritage.

Proces umieszczania reklam jest elastyczny. Reklama może być umieszczona na niemal każdej stronie. Standardowe rozmiary to: cała strona (A4), pół strony (A5) i kolumna (70 x 297 mm). Wielkość reklamy można dostosować do potrzeb.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub chciałbyś uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.
 
   
Kultura Connect is published by Kosciuszko Heritage.
Kultura Connect jest publikowana przez Kosciuszko Heritage.