Kultura Connect magazine logo


 
  Home
Strona główna
  Issues
Wydania
  About
O czasopiśmie
  Advertising
Reklamy
  Contact
Kontakt
   
 

About
O czasopiśmie
Adobe Reader
Czytnik Adobe Reader
 
About Kultura Connect magazine
O czasopiśmie Kultura Connect
 
Kultura Connect is a Polish-English magazine published by Kosciuszko Heritage. It is a free, downloadable PDF edited by Lukasz Swiatek. All proceeds from advertising in this international magazine go directly towards the work of Kosciuszko Heritage.

The aim of the magazine is to connect readers to a world of culture, by telling the stories of special people, places and events from around the globe. The magazine has a cosmopolitan flavour, embracing many cultures and nations.

Kultura Connect is published three times a year, or occasionally more (or less) frequently.
  Kultura Connect jest polsko-angielskim czasopismem wydawanym przez Kosciuszko Heritage. Jest to bezpłatny PDF do pobierania, redagowany przez Łukasza Świątka. Wszystkie wpływy z reklam w tym międzynarodowym magazynie przeznaczone są bezpośrednio do pracy organizacji.

Celem pisma jest łączenie czytelników ze światem kultury, poprzez historie ciekawych ludzi, miejsc i wydarzeń z całego świata. Czasopismo ma kosmopolityczny charakter, obejmując różne kultury i narody.

Kultura Connect jest publikowany trzy razy do roku i sporadycznie z większą (lub mniejszą) częstotliwością.
 
Examples of articles / Przykłady artykułów:

Image: an example of an article Image: an example of an article Image: an example of an article
 
   
Kultura Connect is published by Kosciuszko Heritage.
Kultura Connect jest publikowana przez Kosciuszko Heritage.