Kosciuszko Heritage logo

 


Only search Kosciuszko Heritage
 
Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
Educational
Edukacja
Colouring
Kolorowanki
Voivodships
Województwa
Crosswords
Krzyżówki
Links
Łącze
 
Home > Educational > Voivodships
 
Name the Voivodships
Podaj nazwy województw
 
Do you know the names of Poland's voivodships (provinces)? Learn them in an engaging way by using these worksheets created by Felix Molski.   Czy znasz nazwy województw polskich? Naucz się o nich w ciekawy sposób za pomocą tych arkuszy wykonanych przez Felixa Molskiego.

Image: two activity sheets

For younger learners (in English):
- Map with crests to colour-in (PDF, 857kb)
- Answers (PDF, 433kb)

For older learners (in English):
- Map with crests (PDF, 857kb)
- Map without crests (PDF, 691kb)
- Answers (PDF, 433kb)

For younger learners (in Polish):
- Map with crests to colour-in (PDF, 643kb)
- Answers (PDF, 436kb)

For older learners (in Polish):
- Map with crests (PDF, 643kb)
- Map without crests (PDF, 678kb)
- Answers (PDF, 436kb)
  Dla młodszych uczniów (po angielsku):
- Mapa z herbami do kolorowania (PDF, 857kb)
- Odpowiedzi (PDF, 433kb)

Dla starszych uczniów (po angielsku):
- Mapa z herbami (PDF, 857kb)
- Mapa bez herbów (PDF, 691kb)
- Odpowiedzi (PDF, 433kb)

Dla młodszych uczniów (po polsku):
- Mapa z herbami do kolorowania (PDF, 643kb)
- Odpowiedzi (PDF, 436kb)

Dla starszych uczniów (po polsku):
- Mapa z herbami (PDF, 643kb)
- Mapa bez herbów (PDF, 678kb)
- Odpowiedzi (PDF, 436kb)


Kosciuszko Heritage Inc. 2012 kosciuszkoheritage.com