Kosciuszko Heritage logo

 


Only search Kosciuszko Heritage
 
Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
Educational
Edukacja
Colouring
Kolorowanki
Voivodships
Województwa
Crosswords
Krzyżówki
Links
Łącze
 
Home > Educational > Links
 
Links
Łącze
 
Pages about Kosciuszko

ImageThe Kosciuszko Foundation
An American organisation that offers information about Kosciuszko on its website.


ImageThe Peasant Prince
Information about the non-fiction work by Pulitzer Prize-winning journalist Alex Storozynski.


ImageAmerican Association of the Friends of Kosciuszko at West Point
An American organisation dedicated to commemorating annually the life of Tadeusz Kosciuszko.
  Strony o Kościuszce

Fundacja Kościuszkowska
Amerykańska organizacja, która oferuje informacje na temat Kościuszki na swojej witrynie internetowej.


The Peasant Prince
Informacje o biograficznej książce napisanej przez dziennikarza Alexa Storozynskiego, laureata Nagrody Pulitzera.


Amerykańskie stowarzyszenie przyjaciół Kościuszki w West Point
Amerykańska organizacja zajmująca się dorocznym upamiętnienianiem życia Tadeusza Kościuszki.
     
Pages about Strzelecki

ImageMt. Kosciuszko Inc.
This English-Polish website is a treasure trove of information about the ascent and naming of Australia's highest mainland mountain and the individuals who achieved this feat.
  Strony o Strzeleckim

Mt. Kosciuszko Inc.
Ta angielsko-polska strona jest skarbnicą informacji o zdobyciu i nazwania najwyższej kontynentalnej góry w Australii i o osobach, które osiągnęły ten wyczyn.
     
Pages about the Great Irish Famine

[Logo image]Irish Famine Memorial, Sydney
This website is about the Australian Monument to the Great Irish Famine (1845-1848), which is located at the Hyde Park Barracks, on Macquarie Street, Sydney.

[Link image]Irish Hunger Committee
A website dedicated to publishing information about international commemorations of the Famine.

Image: Ireland Home iconIreland Home
This website showcases the work of Dr Perry McIntyre, particularly in relation to Irish-Australian immigration in the 19th century.
  Strony o Wielkim Głodzie w Irlandii

Sydneyski Pomnik upamiętniający Wielki Głód w Irlandii
Strona o Australijskim Pomniku Upamiętniający Wielki irlandzki Głód (1845-1848), który znajduje się w Hyde Park Barracks, na Macquarie Street, Sydney.

Obchody Wielkiego Głodu
Strona ta poświęcona jest publikacji informacji na temat międzynarodowych obchodów Wielkiego Głodu Irlandzkiego.

Ireland Home
Ta strona prezentuje prace dr Perry McIntyre, zwłaszcza w odniesieniu do irlandzko-australijskiej imigracji w 19 wieku.


Kosciuszko Heritage Inc. 2012 kosciuszkoheritage.com