Kosciuszko Heritage logo

 


Only search Kosciuszko Heritage
 
Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
Educational
Edukacja
Colouring
Kolorowanki
Voivodships
Województwa
Crosswords
Krzyżówki
Links
Łącze
 
Home > Educational > Crosswords
 
Crosswords
Krzyżówki
 
Strzelecki Crossword
Created by Felix Molski

Have a go at this crossword about the explorer and philanthropist Sir Paul Edmund Strzelecki.

Download the crossword (PDF, 486kb)
Download the solution (PDF, 427kb)
  Krzyżówka o Strzeleckim
Wykonawca Felix Molski

Rozwiąż krzyzowke o słynnym odkrywcy i filantropie Pawle Edmundzie Strzeleckim.

Pobierz krzyżówkę (po angielsku, PDF, 486kb)
Pobierz rozwiązania (po angielsku, PDF, 427kb)

Image: crossword pages

Kosciuszko Crossword
Created by Felix Molski

Test your knowledge about Thaddeusz Kosciuszko in this crossword, which even experts may find challenging. How many authors can you identify from the clues?

Download the crossword (PDF, 470kb)
Download the solution (PDF, 447kb)
  Krzyżówka o Kościuszce
Wykonawca Felix Molski

Sprawdź swoją wiedzę o Tadeuszu Kościuszce w tej krzyżówce, która może być wyzwaniem nawet dla ekspertów. Ilu autorów możesz zidentyfikować ze wskazówek?

Pobierz krzyżówkę (po angielsku, PDF, 470kb)
Pobierz rozwiązania (po angielsku, PDF, 447kb)


Kosciuszko Heritage Inc. 2012 kosciuszkoheritage.com