Kosciuszko Heritage logo

 


Only search Kosciuszko Heritage
 
Home
Strona główna
About
O nas
News
Wiadomości
Media
Media
Donors
Darczyńcy
Educational
Edukacja
Contact
Kontakt
Educational
Edukacja
Colouring
Kolorowanki
Voivodships
Województwa
Crosswords
Krzyżówki
Links
Łącze
 
Home > Educational > Colouring
 
Colouring pages
Kolorowanki
 
Colouring pages are a great way to introduce young learners to important people, places and events. These pages feature images related to Sir Paul Edmund de Strzelecki. All they're missing is colour!   Kolorowanki są świetnym sposobem na zapoznanie młodszych uczniów z ważnymi osobami, miejscami i wydarzeniami. Te strony zawierają obrazki związane z Pawłem Edmundem Strzeleckim. Brakuje im jedynie koloru!
 
Sir Paul Edmund de Strzelecki (PDF, 555kb)   Paweł Edmund Strzelecki (PDF, 555kb)

Image: Strzelecki

Strzelecki's companions (PDF, 488kb)   Towarzysze Strzeleckiego (PDF, 488kb)

Image: Strzelecki's companions

The Oksza Strzelecki Coat of Arms (PDF, 568kb)   Herb Oksza Strzeleckich (PDF, 568kb)

Image: colouring page (Oksza coat of arms)Kosciuszko Heritage Inc. 2012 kosciuszkoheritage.com